Personvernsvilkår

Informasjon om Moment Groups behandling av personopplysninger

MOMENT GROUP er opptatt av å ivareta personvernet ditt. Vi forsøker derfor alltid å beskytte personopplysninger på beste måte og følge de reglene som gjelder for personvern. Med denne personvernpolicyen ønsker vi å informere deg om hvordan personopplysningene vil bli behandlet av MOMENT GROUP og dets datterselskaper*, arenaer* og samarbeidspartnere (heretter kalt MG).

* Nåværende selskaper og arenaer er 2Entertain AB, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Ladies Night, Lisebergsteatern, Minnesota Communication, Oscarsteatern, Showtic, The Concept, Vallarnas Friluftsteater, Wallmans og Wallmans Group, men dette kan forandre seg.
 

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som du gir oss

Når du gir ditt samtykke til MG, gir du oss visse opplysninger om deg selv. I tillegg oppgir du informasjon ved kjøp og ved annen kontakt med oss (for eksempel kundeavdelingen). Det kan også forekomme andre anledninger da du oppgir informasjon til oss.

Personopplysninger som vi samler inn om deg

Når du handler hos MG, besøker noen av MGs nettsteder eller på andre måter har med oss å gjøre, samler vi inn personopplysninger. MG behandler informasjon om de varene du har kjøpt, klikket på eller lagt i handlekurven på noen av MGs nettsteder. Vi behandler også opplysninger om kjøpshistorikk, handlemønster og preferanser du har som kunde hos oss. I tillegg behandler vi IP-adresse, språkinnstillinger, geografisk informasjon og andre data som vi mottar når du bruker MGs nettsteder.

Personopplysninger som vi henter inn fra tredjepart

MG ønsker å sikre god kundepleie og godt registervedlikehold og benytter derfor en godkjent leverandør som automatisk henter og oppdaterer personopplysningene dine fra folkeregisteret.

Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

MG kan behandle opplysningene enten fordi du samtykker til det, eller fordi at for eksempel en lov eller forordning krever det. Det å samtykke til behandling av personopplysninger er helt frivillig, og du kan når som helst trekke tilbake samtykket.

Vi behandler personopplysningene til følgende formål når du har samtykket til det:

  • for å kunne sende deg nyhetsbrev og annen markedsføring
  • for å kunne forbedre kommunikasjonen vår, servicen, produktene og tjenestene
  • for å holde kunderegisteret oppdatert med riktig adresse ved hjelp av personnummeret ditt
  • for å kunne tilpasse MGs nettsteder etter atferden din og preferanser

Direktemarkedsføring

Hvis du samtykker til det, vil MG behandle personopplysningene til markedsføringsformål. Opplysningene kan bli brukt til direktemarkedsføring, nyhetsbrev, kundeundersøkelser og statistikk, og de kan bli brukt til utsendelser via post, e-post, tekstmeldinger og andre digitale kanaler frem til du trekker tilbake samtykket. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å kontakte kundeavdelingen eller bruke avregistreringslenken i e-postmeldinger og nyhetsbrev. Vi følger (den svenske) markedsføringslovens retningslinjer når det gjelder reklame til barn.

Profilering

Hvis du samtykker til det, kommer MG til å behandle personopplysningene dine for å kunne analysere kjøpshistorikken, handleatferden og atferden på datterselskapenes nettsteder. Formålet er å få mer kunnskap om deg som kunde, kundene våre generelt, og å kunne forbedre tilbudene (profilering). Til samme formål kan det også være aktuelt å behandle eventuelle personlige ønsker eller preferanser som du har oppgitt til oss, for eksempel informasjon om at du har barn eller er interessert i en bestemt kategori varer. Dette gjør vi ved å analysere hvilke kjøp du har gjort tidligere, og hvilke varer du har sett på eller lagt i handlekurven. Basert på denne informasjonen sender vi deg målrettede budskap.

Vi behandler personopplysningene til følgende formål for å oppfylle rettslige forpliktelser:

  • for å gi deg informasjon om kjøp du har gjort på MGs nettsteder, for eksempel bestillingsbekreftelser, leveringsinformasjon osv.
  • for å levere det du har kjøpt på MGs nettsteder eller fysiske utsalgssteder, til den adressen du har oppgitt
  • for å kunne ta betalt for kjøpene dine hvis du har valgt faktura som betalingsalternativ
  • for å kunne tilby deg digitale kvitteringer på kjøpene
  • for å oppfylle kravene i blant annet (den svenske) regnskapsloven og forbrukerkjøpsloven.
  • for å oppfylle avtalen vår eller oppfylle forpliktelser vi har overfor deg

Om informasjonskapsler («cookies»)

MG bruker informasjonskapsler for å kunne forbedre kundeopplevelsene og gi deg aktuell informasjon og aktuelle tilbud. Informasjonskapselen forteller oss også om du har besøkt nettstedet tidligere, og hvilke av sidene våre du har vært inne på. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som blir sendt fra nettstedet og deretter lagret lokalt på brukerens harddisk. I nettleseren kan du selv angi en innstilling som gjør at du vil bli varslet før nettstedene sender informasjonskapsler til datamaskinen. Da vil du senere kunne velge for hver enkelt informasjonskapsel om du vil godta eller avvise den. Du kan også velge ikke å godta noen informasjonskapsler. Forskjellige nettlesere fungerer på forskjellig måte, men du kan søke i hjelpemenyen for å finne ut hvordan du endrer innstillingene i nettleseren du bruker.

Hvem får tilgang til personopplysningene dine?

Personopplysningene kan bli delt med aktører som behandler personopplysninger på våre vegne, såkalte databehandlere. Vi leverer ut personopplysninger til aktørene nedenfor.

– Andre MG-selskaper.MG er et internasjonalt selskap, og enkelte av personopplysningene dine kan bli utlevert til selskaper i konsernet som driver virksomhet i andre land.

– Leverandører av IT-systemer og deres samarbeidspartnere innenfor utvikling og support. Disse selskapene leverer tjenester, tekniske løsninger og plattformer knyttet til MGs kunderelasjonsarbeid.

– Leverandører av adresseopplysninger. MG benytter en godkjent leverandør som automatisk henter og oppdaterer adresseopplysningene dine fra folkeregisteret.

– Samarbeidspartnere som tar seg av betaling. Vi bruker leverandører til å håndtere betaling fra MGs kunder, for å kunne garantere sikre betalingsløsninger.

– Andre samarbeidspartnere. Vi ønsker å kunne gi MGs kunder fordeler også hos noen av samarbeidspartnerne våre. For at du skal kunne benytte deg av tilbud og fordeler hos dem, kan vi måtte oppgi noen av personopplysningene dine, for eksempel navn, e-postadresse og mobilnummer. Tilbud som gis i samarbeid med eksterne partnere, vil kun bli sendt ut av datterselskaper/partnere av MG, og de personopplysningene som blir gitt til samarbeidspartnerne, blir brukt bare for at du skal kunne identifisere deg som kunde hos MG.

Overføring av personopplysninger til tredjeland

Som hovedregel vil vi, leverandørene og samarbeidspartnerne våre, behandle personopplysningene dine kun innenfor EU/EØS. I tilfeller hvor personopplysningene blir behandlet utenfor EU/EØS, foreligger det enten en avgjørelse fra EU-kommisjonen om at det aktuelle tredjelandet har tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller hensiktsmessige sikkerhetstiltak som sikrer at rettighetene dine er beskyttet. Vi overfører personopplysninger til USA med støtte i EU-kommisjonens klausuler om tillatt overføring til tredjeland. Hvis du ønsker kopi av de beskyttelsestiltakene som MG har satt eller informasjon om hvor de er å finne, kan du få det ved å kontakte oss. Se kontaktopplysningene nedenfor.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

Vi behandler aldri personopplysningene lenger enn det som er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, forordning, praksis eller offentlige bestemmelse. Dataene kan bli lagret lenger for eksempel hvis (den svenske) forbrukerkjøpsloven eller regnskapsloven krever det. Personopplysningene blir lagret og behandlet i MGs IT-system. Opplysninger om kjøpene du har gjort, blir lagret i 36 måneder.

Du kan når som helst kontakte oss og trekke tilbake samtykket og be om at vi sletter personopplysningene dine.

Rettigheter

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du rett til å få vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og rett til å kreve å få rettet personopplysningene.

Under visse forutsetninger – for eksempel dersom du trekker tilbake samtykket, har innsigelser mot behandlingen eller mener at behandlingen ikke er nødvendig til de oppgitte formålene – har du også rett til å kreve at personopplysningene blir slettet eller begrenset, og til å protestere mot behandlingen. I tillegg har du under visse forutsetninger rett til å få utlevert personopplysningene i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Du har også rett til å overføre opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Du har rett til når som helst å trekke tilbake hele eller deler av et avgitt samtykke til behandling av personopplysninger med virkning fra og med at tilbaketrekkingen blir gjort. Du har også rett til når som helst å protestere mot at personopplysningene blir behandlet til direktemarkedsføring og profilering.

All kommunikasjon og alle tiltak som MG treffer i forbindelse med rettighetene dine, skal gjøres kostnadsfritt. Ved åpenbart ubegrunnede eller urimelige krav forbeholder MG seg retten til enten å ta et rimelig gebyr som dekker de administrative kostnadene ved å levere informasjonen eller treffe det tiltaket som kreves, eller nekte å etterkomme kravet.

Hvis du skulle ha noe å klage på i forbindelse med behandlingen av personopplysningene, har du rett til å klage til Datainspektionen (det svenske datatilsynet) eller en annen godkjent tilsynsmyndighet som fører tilsyn med bedrifters behandling av personopplysninger.

Kontaktopplysninger

Hvis du vil benytte deg av rettighetene som er beskrevet over, eller av andre grunner ønsker å kontakte oss i forbindelse med behandlingen av personopplysningene dine, kan du gjøre det ved å kontakte MGs kundeavdeling på telefonnummeret oppgitt nedenfor.

Norge: +47 23 22 65 90

Du kan skrive til MGs personvernombud på denne adressen:

«Personuppgiftsombudet, Moment Group AB, Åvägen 17F, SE-412 51 Göteborg, Sverige»

Denne informasjonen om behandling av personopplysninger ble utarbeidet av MG 05.02.2018.