PERSONVERN

Wallmans.no er en del av Moment Group og har derfor en felles personvernspolicy for alle våre varemerker som inngår i konsernet. Vi verner om din personlige integritet. Vi streber derfor etter å alltid beskytte dine personlige opplysninger på best mulig måte, og følge gjeldene regler for personvern.

PERSONVERNSPOLICY

COOKIES