Jobbe hos oss?

ØKONOMIANSVARLIG

Arbeidsoppgaver

 • Totalansvar for økonomi og administrasjonsfunksjonen i bedriften og rapportering til konsernet i Stockholm med korte tidsfrister.
 • Dette innebærer regnskapsføring (A-Å), måneds- og årsavslutning, skatt og avgifts problematikk og kontakt med revisor og myndigheter.
 • Inn og utgående fakturering
 • Budsjettering, regnskap, rapportering og likviditetsstyring
 • Controlling
 • Analyser og kalkyler
 • Personalfunksjonen og lønn
 • Utvikle og forbedre rutiner og prosesser internt
 • Bidra aktivt i digitalisering og effektivisering av systemer og prosesser

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Relevant erfaring med tilsvarende rolle, gjerne med revisjonsbakgrunn
 • Kompetanse på bruk av IT-verktøy for effektivisering av prosesser og systemer i økonomifunksjonen

Egenskaper

 • Godt faglig nivå innen regnskap og økonomi
 • Gode kommunikasjonsevner og relasjonsferdigheter.
 • Strukturert arbeidsform
 • Gode analytiske evner
 • Evne til å takle mange baller
 • Evne til å jobbe selvstendig og med god gjennomføringsevne
 • Fleksibel, engasjert og energisk.

  Har du noen spørsmål ta gjerne kontakt med interim økonomisjef Leif Jarl på tel +47 41 22 99 00 eller økonomisjef i Wallmans Group Sofie Ljungberg på tel +46 8 505 560 12.

  Søknad og CV sendes til via denne siden. Søknadene vil bli behandlet fortløpende.