Wallmans, som en anerkjent restaurantkjede, erstatter langreiste glassflasker med filtrert vann for å fremme bærekraft og miljø.

Dette bidrar til å redusere avfall, karbonavtrykk og støtter en mer bærekraftig restaurantbransje.

Byttet fra flaskevann til filtrert vann viser hvordan vi kan ta beslutninger og handle for å redusere miljøpåvirkning og tilpasse oss en mer bærekraftig fremtid.

Reduksjon av glassflasker: Wallmans erkjenner viktigheten av å redusere glassflasker som krever mye kjølelagring og bæring for ansatte. Dette betyr at vi fra august vil ta i bruk glassflasker som gjenbrukes lokalt for servering av vann med og uten kullsyre, noe som bidrar til å reduserer avfall.

Reduksjon av karbonavtrykk: Produksjon og transport av glassflasker genererer betydelige klimagassutslipp. Ved å erstatte langreiste glassflasker med filtrert lokalt vann reduserer Wallmans sitt karbonavtrykk. Vi velger lokal filtrering for å eliminere behovet for langtransport av vannflasker, og dermed reduseres utslippene knyttet til distribusjon.

Bærekraftig restaurantbransje: Wallmans’ valg om filtrert vann bidrar til å skape en mer bærekraftig restaurantbransje. Dette kan inspirere andre aktører til å vurdere lignende tiltak. Ved å implementere bærekraftige praksiser kan restauranter redusere miljøpåvirkning og bevare naturressurser for fremtidige generasjoner.

Wallmans har også besluttet å gi 10% av alle vanninntektene til et samfunnsnyttig formål som har med vann å gjøre. Vi har besluttet å støtte helse-, vann- og sanitærprosjekter i regi av Norges Røde Kors. Målet er å samle inn mest mulig penger til å støtte Røde Kors’ humanitære arbeid med å gi mennesker bedre tilgang til helse, rent vann- og hygieneinformasjon i ulike deler av verden.

Overgangen fra flaskevann til filtrert vann gir fordeler som redusert avfall, lavere karbonavtrykk og i tillegg kostnader. I tillegg støtter vi et samfunnsnyttig for noen som ikke har samme tilgang til vann som vi har. Som en tidligere bistandsarbeider i Afrika vet jeg hvor stort problemet med vann er.