Seks gode grunner til å arrangere firmafest med jobben

En firmafest er viktigere for selskapet enn du kanskje tror.

Du ser de hver dag, i hvert fall fem dager i uken. De samme trøtte ansiktene hver morgen kl. 08:00 – gjerne over en tredje kaffekopp før dere i det hele tatt har startet på arbeidet for dagen. Vi ser faktisk våre egne kolleger mer enn vå egen familie.

Noe som ofte er lett å glemme i en hektisk arbeidshverdag der flere målsettinger skal nås, er den viktigste ressursen bedriften har; menneskene som jobber der. Det er viktig at alle føler seg verdsatt og at hver enkelt opplever at de er med på å gjøre selskapet lønnsomt. Det kan være tidkrevende og litt vanskelig å ta seg tid til å ha en 1:1-samtale med hver enkelt, dersom bedriften er ganske stor.

Heldigvis finnes det andre måter å vise at man setter pris på sine ansatte på.

HER ER VÅRE seks BESTE GRUNNER TIL HVORFOR en firmafest ER VIKTIG FOR SELSKAPET:

  1. Det vil skape en bedre personlig kontakt med de ansatte, eller kanskje team-medlemmene. Å bruke tid til å bli kjent med de du skal jobbe med er alfa og omega for et hyggelig og effektivt arbeidsmiljø. På den måten blir man obs på hverandres styrker og svakheter, slik at man enkelt kan bygge hverandre opp.
  2. Det vi motivere og inspirere til nytenkning – og kanskje til og med holdningsendring. Få inn en motivasjonscoach til å holde foredrag eller en annen ekstern ekspert.
  3. Dere vil ha mulighet til å anerkjenne avdelinger, team eller ansatte for ekstraordinær innsats, gode resultater og liknende. Prisutdelinger med fysiske diplomer er veldig populært. Tenk så mye motivasjon man får av å se navnet sitt hengende på veggen på kontoret! Det vil også inspirere andre til å prestere enda litt bedre.
  4. Skape et bedre samhold i bedriften gjennom strukturerte, morsomme, sosiale aktiviteter. Skape en «snakkis» som vil bli varmt omtalt i lang tid.
  5. Setter tonen for det kommende året der man samler troppene og diskuterer målsettinger og tanker for året. Enklere å få alle til å jobbe sammen mot felles mål.
  6. Dette vil lede til inntektsvekst, bedre lønnsomhet, mindre gjennomtrekk i bedriften og økt lojalitet. Både blant ansatte og kunder.

Er du interessert i å høre hva vi kan gjøre for deg og din bedrift?
Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende og hyggelig samtale.