Ansatte er bedriftens viktigste ressurs, og motiverte og engasjerte ansatte er nøkkelen til suksess.

Men hvordan skaper vi et arbeidsmiljø som får ansatte til å blomstre og bli?

Wallmans er en bedrift som lever av at våre ansatte blomstrer. Det er ressurskrevende å drive en organisasjon som lever av kundeopplevelser, og våre ansatte er vår viktigste ressurs.

Her har vi satt sammen noen tips basert på våre erfaringer.

Vis empati: Husk at du leder mennesker, ikke roboter. Å vise empati betyr å forstå og ta hensyn til ansattes ve og vel. Ved å være oppmerksom på hvordan de har det, kan du skape et positivt arbeidsmiljø som fremmer trivsel og engasjement. «Se sine ansatte» er kanskje klisje, men det er viktig.

Forstå hva som motiverer dem: Ta deg tid til hyppige samtaler med de ansatte. Finn ut hva som motiverer dem, hva de er lidenskapelige opptatt av, og hvilke karrieremål de har. Når du kjenner dine ansatte godt, kan du motivere og lede de på en mer personlig og effektiv måte.

Sats på utvikling: De fleste ønsker å lære og utvikle seg. Gi ansatte muligheten til å tilegne seg ny kunnskap som er relevant for deres arbeid. Dette vil bidra til at de føler seg kompetente og engasjerte, og det vil også gjøre dem mer rustet for fremtidige oppgaver. Det behøver ikke nødvendigvis være dyre kurs, men mindre kurs.

Myndiggjør ansatte: Gi ansatte ansvar og mulighet til å ta avgjørelser. La dem ta eierskap til oppgaver og vis tillit til at de har kompetanse. Unngå å mikro manage, det kan lett demotivere ansatte og føre til frustrasjon.

Gi konstruktiv feedback: Selv om du gir ansatte ansvar, er det viktig å gi konstruktive tilbakemeldinger. Spør hvordan det går, hva de trenger hjelp med, og gi ros for godt utført arbeid. Vær støttende og oppmuntrende, og gi dem noe å reflektere over uten å være for påtrengende.

Vær et godt eksempel: Vær ærlig, nytenkende og en god lagspiller. Vis at du tar ansvar for beslutningene du tar, og vær villig til å hjelpe til i krevende situasjoner. Dine handlinger setter standarden for resten av teamet.

Anerkjenn innsatsen: Ros ansatte for deres gode resultater og innsats. Anerkjenn deres bidrag til selskapets suksess, enten det er gjennom enkle ord, e-poster, eller enda bedre – personlig tilbakemelding. Gi «ros» i plenum og «ris» under fire øyne.

Involver de ansatte: Gode ledere forstår at lederskap ikke er enveiskommunikasjon. La informasjon, beslutninger og fordelinger komme både ovenfra og nedenfra, slik at ansattes engasjement og erfaringer kan bidra til å løse utfordringer på en mer helhetlig måte.

Vær transparent: Vær åpen og ærlig i din kommunikasjon. Informer de ansatte om viktige beslutninger og endringer som påvirker dem. Unngå misforståelser og skap tillit ved å være tydelig og ærlig i dine kommunikasjoner.

Skap tilhørighet: Gi alle ansatte en forståelse av hvorfor deres jobb er viktig for bedriften. La dem vite hvordan deres bidrag påvirker selskapets suksess. Arranger også sosiale arrangementer og prisutdelinger for å inkludere alle og gi dem en følelse av samhørighet. På Wallmans har vi en egen festkomite som skal bistå med å finne aktiviteter for ansatte gjennom hele året.

Fornøyde ansatte fører til en mer produktiv og vellykket bedrift!