Kan jeg plukke retter fra ulike menyer?

Menyinnholdet er satt. Det er dessverre ikke mulig å bytte ut enkeltretter. Man vil få servert de rettene som tilhører den valgte menyen.