Får vi en bekreftelse på vår innbetaling?

Vi har ikke noe system som automatisk sender ut bekreftelse for innbetaling. Dere vil få en kvittering kvelden dere besøker oss for betalingen.